Close

נהיגה בפסילה בהרצליה

עוד תופעה ההולכת ונפוצה במחוזותינו היא נהיגה בזמן פסילת רשיון. ככל שהמשטרה מפעילה יותר אכיפה – כך גדלים המקרים המדוברים.

 

נהיגה בפסילה הינה עבירה חמורה, אשר הענישה עליה מחמירה עוד יותר. ישנם לא מעט נהגים אשר ריצו 3 שנות מאסר בגין עבירה זו, לנהגים רבים נוספים נשלל הרשיון לכל ימי חייהם, ואנו לא מתייחסים לקנסות העצומים המוטלים על האשמים, בדרך כלל בצדק.

 

כאשר עולם הרכבים הפרטיים נגיש כל-כך, אנשים נוטים לעשות הכל באמצעות רכבם. במידה מסויימת – כששוללים רשיונו של אדם, ניתן לומר ש'לקחו לו את הרגליים'. זוהי הגבלה קשה מאד עבור האדם הממוצע,  שכן עורך דין תאונות דרכים בהרצליה ידאג לכם  ועכשיו עליו להתנהל אחרת בכל מטלות היומיום – ללכת יותר ברגל, להתנייד עם ילדיו בצורה אחרת, להתנהל ממקום למקום באמצעות תחבורה ציבורית מוגבלת ומגבילה, ולהסתמך על אנשים אחרים בכל הקשור למפגש עמם.

 

מגוחך ככל שיישמע – טלטלה שאדם מן השורה עובר כשרשיונו נשלל עזה מאד ויש לה השפעות מנטליות רבות. תחושת תסכול מלווה את הנהג, במיוחד בהתחלה, ואם תקופת השלילה ארוכה – התסכול רק גובר ומתעצם.

 

בשלב מסוים, חלק ניכר מהנהגים מתייאש, וחוזר לנהוג ללא רשיון. הוא עושה זאת תוך הימור שהמשטרה לא תתפוס אותו.

 

האם אתם מכירים את הביקורות המשטרתיות האלו בצדי כבישים ודרכים? בדיקות פשוטות של רשיונות ורשיונות רכב, אשר מתבצעים לא פעם בלי שעברתם עבירה או עשיתם משהו מסוכן.

 

המטרה היחידה של הבדיקות האלו היא תפיסת עברייני תעבורה אשר נוהגים בזמן פסילה. המשטרה מייחסת לכך חשיבות מירבית, מפני שאדם שרשיונו נשלל ביצע על-פי רוב עבירת תנועה חמורה. עצם העובדה כי למרות חומרת העבירה, אותו נהג ממשיך לעבור על החוק וממשיך לנהוג ללא אחריות עצמית – הופכת אותו לאדם מסוכן.

 

אנו יודעים כיצד לעזור באופן משמעותי מאד לאנשים אשר נתפסו נוהגים בשלילה, ועדיין, ממליצים ומבקשים מכם – לטובתכם, אל תנהגו בפסילה.

 

ביום המשפט התייצב דורון מול השופט והשוטר שעצר אותו בזמן המקרה. במקרים חריגים מומלץ לנסוע באמצעות קורקינט חשמלי שמונע את הסבירות לתאונה. דורון חש מתוסכל מהתנהלות המקרה והמשפט עצמו. הוא שכר את שירותיו של עורך-דין המומחה בדיני תעבורה, וזה הגיש בשם לקוחו בקשה לדחיית גזר הדין וערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. לערעור הגיע דורון מוכן, כשעורך הדין שלצדו מכיר את החוק על בוריו. עורך הדין טען במשפט כי למרות שמדובר ב"מילה מול מילה", השוטר העלה טענת שווא לכאורה על צילום עבירת התנועה, ומשזו לא נעשתה, הדבר מאפיל על עדותו של השוטר ויכול להטעות הן את דורון והן את בית המשפט.

 

השופט קיבל את טיעוניו של עורך הדין וזיכה את דורון מחמת הספק, בנוסף לפיצוי עבור שכר-טירחה והוצאות משפט.